Gettyimages 176901241 Andorra Pyreneene

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

BEHANDLINGSANSVARIG

Den verkställande direktören är ansvarig på Carpe Diems vägnar för behandlingen av personuppgifterna.

PERSONUPPGIFTER SOM LAGRAS

Vi lagrar följande personuppgifter om våra kunder; Namn, adress, telefonnummer, födelsedatum, kön, eventuella allergier, eventuella särskilda behov som är relevanta för din resa, och e-postadress. I vissa fall behöver vi även samla in och lagra din passinformation.

Vi lagrar även köphistorik och beteendemönster på vår hemsida, dvs. information om hur den enskilda kunden väljer att navigera på hemsidan.

NYHETBREV FRÅN CARPE DIEM

Prenumererar du på nyhetsbrev från Carpe Diem lagrar vi namn och e-postadress, uppgifter som vi inte säljer eller delar med tredje part. Dina personuppgifter avvänds för att kontakta dig via epost 1 till 2 gånger i veckan.

Det är frivilligt att prenumerera på nyhetsbrev från Carpe Diem, du kan när som helst avbeställa nyhetsbrev genom att använda länken i varje nyhetsbrev eller kontakta Carpe Diem.

SYFTET MED BEHANDLINGEN

Vi lagrar informationen för att kunna genomföra våra förpliktelser enligt avtalet med dig.

Vi använder även uppgifterna för att kunna ge dig information, erbjudanden och service i samband med köpet via e-post, telefon, SMS och postala utskick.

Vi använder informationen om köphistorik och beteendemönster från hemsidan för att kunna göra rekommendationer och reklam som är anpassad för varje enskild användare.

BEHANDLING AV UPPGIFTER

Personuppgifter som namn, adress, telefonnummer, kön, födelsedatum, allergier, eventuella särskilda behov som är relevanta för resan, passinformation och e-postadress är nödvändiga för att kunna uppfylla köpeavtalet. Grunden för denna behandling hänvisas till dataskyddsförordningen artikel 6 b.

Om du har samtyckt till personuppgiftsbehandlingen, används även uppgifterna till att ge dig information, erbjudanden och service i samband med köpet via e-post, telefon och SMS. Grunden för denna behandling hänvisas till dataskyddsförordningen artikel 6 a.

Du kan när som helst tacka nej till att få ytterligare information ifrån oss.Om du har samtyckt till personuppgiftsbehandlingen kommer köphistoriksrapporter och beteendemönster att användas för att ge dig rekommendationer och reklam speciellt anpassad till dig som användare.

Grunden för denna behandling hänvisas till dataskyddsförordningen artikel 6 a. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke för en sådan användning.

UTLÄMNING AV INFORMATION TILL TREDJE PART

För att kunna uppfylla våra förpliktelser efter det att avtalet har slutits behöver vi lämna nödvändig information till våra samarbetspartners. Uppgifterna används för att ställa ut biljetter och resedokument, för att göra hotellbokningar och genomföra betalningen av de tjänster du har beställt.

Om du har beställt tilläggstjänster, som t.ex. hyrbil, utflyktspaket eller liknande används uppgifterna på motsvarande sätt för att leverera dessa tjänster.

RADERING AV PERSONUPPGIFTER

Informationen som vi får i samband med ditt köp lagras i vårt aktiva kundregister i upp till 7 år. Upplysningar om räkenskapsinformationen kommer att lagras i upp till 7 år, i enlighet med lagkraven.

DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och gällande föreskrifter. Du kan begära en översikt över vilka personuppgifter som finns lagrade om dig samt meddela oss om dessa ska avlägsnas eller korrigeras.

Om man tycker att behandlingen av uppgifterna strider mot reglerna kan man överklaga hos Datainspektionen.

INFORMATIONSSÄKERHET

Vi säkrar dina personuppgifter genom både fysisk och virtuell tillgång- och åtkomstkontroll samt genom kryptering av känsliga delar av den givna informationen.

KONTAKTINFORMATION

Förfrågningar om vilken information som är registrerad, eventuell korrigering eller radering ska skriftligen skickas till följande adress: post@carpe-diem.se