Getty Images-908794348_Grafik_gris_forsarking

Försäkring och avbeställningsskydd

Reseförsäkring och avbeställningsförsäkring

Det är viktigt att du har ett fullgott försäkringsskydd både före och under din resa. Vi erbjuder både reseförsäkring och avbeställningsförsäkring genom Gouda

RESEFÖRSÄKRING

Komplement till hemförsäkring

-för dig som önskar att komplettera hemförsäkringens reseskydd.

 • Ingen självrisk, ersättning från första kronan för sjukvårdskostnader
 • Ny resa eller dagsersättning för förlorade resdagar vid sjukdom eller olycksfall
 • Kom i kapp resan på utresan

AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING

Med Goudas avbeställningsförsäkring slipper du oroa dig för en ekonomisk förlust om du skulle bli allvarligt sjuk eller om något annat inträffar som förhindrar din avresa.

Grundskydd

Försäkringen gäller bland annat om du måste avbeställa din resa på grund av att:

 • du eller någon annan i ressällskapet som har Goudas Avbeställningsförsäkring drabbas av akut sjukdom eller olycksfall
 • någon nära anhörig blir akut sjuk eller drabbas av olycksfall (se definition av nära anhörig i villkoret)
 • det uppstår brand eller inbrott i din bostad
 • du blir uppsagd från en heltidsanställning
 • du inte kan genomföra en vaccination inför resan pga. medicinska skäl
 • du som student inte klarar din tentamen och därför behöver göra en omtentamen
 • ansökan om skilsmässa har inlämnats efter att försäkringen tecknats

Försäkringen täcker även för eventuella ombokningskostnader om du drabbas av någon av ovan angivna händelser, vilket gör att du istället för att avbeställa din resa, bokar om den.

Viktigt att tänka på

Avbeställningsförsäkringen ska alltid vara tecknad och betald innan slutbetalning av resan genomförs.

Premier

Nedan tabell visar vad du betalar för premie i procent av ditt försäkringsbelopp.

 • Grundskydd Totalt 5 % av försäkringsbeloppet
 • Grundskydd + Resans syfte Totalt 6 % av försäkringsbeloppet